0949.263.056

Đăng ký lắp đặt Điện Thoại Cố Định VNPT

Đăng ký lắp đặt Điện Thoại Cố Định VNPT Đăng ký lắp đặt Điện Thoại Cố Định VNPT Điện thoại cố định VNPT là dịch vụ thông tin liên lạc được thiết lập thông qua mạng điện thoại chuyển mạch công cộng PSTN (Public Switched Telephone Network) giữa một máy điện thoại bàn đến một máy điện thoại cố định hay máy điện thoại di động. Điện thoại...

© 2016 Cáp quang VNPT | Lắp mạng cáp quang VNPT HN. Thiết kế Website bởi Tập đoàn viễn thông VNPT.